Ściernice diamentowe i borazonowe o spoiwie żywicznym

Charakterystyki ściernic

Ściernice diamentowe składają się z korpusu lub trzpienia oraz pierścienia roboczego. Korpus może być wykonany ze stopu aluminiowego PA6, tworzywa termoutwardzalnego lub ze stali konstrukcyjnej węglowej. Pierścień roboczy zawiera ziarna diamentowe związane spoiwem , które może być: żywiczne (B), metaliczne (M), lub galwaniczne (G).

Ściernice z ziarnem diamentowym przeznaczone są do ostrzenia i docierania narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych, szlifowania płaszczyzn, otworów i czół płytek z węglików spiekanych oraz wyrobów ceramicznych, ferrytowych, półprzewodnikowych, kamieni syntetycznych, naturalnych jak również betonu, granitu i marmuru. Ściernice z ziarnem z regularnego azotku boru przeznaczone są do szlifowania stali narzędziowych, szybkotnących i trudno obrabialnych stali stopowych o wysokiej twardości powyżej 55 HRC.

Szlifując ściernicami diamentowymi i borazonowybi o spoiwie żywicznym uzyskuje się bardzo wysoką gładkość  powierzchni obrabianej. Ściernice te są ściernicami uniwersalnymi, gdyż mogą pracować zarówno z chłodzeniem jak i też na sucho oraz nie wykazują tendencji do nakładania na siebie materiału obrabianego. Można je stosować do obróbki wstępnej i wykończającej narzędzi skrawającej z węglików spiekanych.

Wielkość ziarna

Przy wyborze wielkości ziarna należy brać pod uwagę wymagania gładkości powierzchni po szlifowaniu i rodzaj obróbki ( zgrubna, końcowa ). Do obróbki zgrubnej stosuje się ziarna od 125 mikrometra w górę. Uniwersalna wielkość dająca dobrą wydajność przy zachowaniu wysokiej jakości jest ziarno od 75 do 107 mikrometra. Do obróbki wykończeniowej najlepiej używać ziarna 65 mikrometra i poniżej

Koncentracja ziarna

Koncentracja oznacza ilość ziarna w pierścienu roboczym tzn. ilość ziaren w karatach w 1 cm3

Wybierając koncentracje należy brać pod uwagę kształt ściernicy, szerokość nasypu, wielkość ziarna, rodzaj szlifowanej powierzchni, oraz twardość obrabianego materiału. Wysoka koncentracja K100 i K125 oraz V240 i V300 zalecana jest dla głębokiego szlifowania, wąskich pierścieni ściernic, grubego ziarna i wysokich wymagań kształtu. Natomiast koncentracja K75 i K50 oraz V180 i V120 jest zaleca dla miękkiego spoiwa i średniej wielkości ziarna.

Twardość ściernicy

Twardość ściernicy jest określana jako zdolność utrzymania ziarna ściernego w osnowie spoinowej (żywicy). Im ta zdolność jest większa tym ściernica jest twardsza. Przyjęto trzy podstawowe stopnie twardości:

  • Miękka – oznaczana M
  • Średnia – oznaczana S
  • Twardza – oznaczana T

Ważnym parametrem wpływającym na twardość ściernicy jest szerokość nasypu. W przypadku nasypów (pierścieni) wąskich do 4mm i nasypie profilowanym należy zastosować ściernice twarde(T) i średnie(S), a do nasypów 10mm i powyżej odpowiednie będą ściernice średnie(S) i miękkie(M).

Chłodzenie

Wszędzie tam gdzie jest to możliwe zaleca się stosowanie chłodzenia. Wpływa ono korzystnie na proces szlifowania i trwałość ściernicy. Możliwe jest wykonanie ściernicy do pracy na mokro oznaczone (M) oraz na sucho oznaczone (S). Możliwe jest również wykonanie ściernicy uniwersalne która jednakowo będzie pracowała na mokro jak i na sucho

Przykłady zamówień

Zamówienie powinno zawierać następujące pozycje:

Przykład:
12A2 150x6x2x32D107K75   SM