Ściernice ceramiczne z elektrokorundu i weglika krzemu

Charakterystyka ściernic

Ściernice z elektrokorundu i węglika krzemu o spoiwie ceramicznym są powszechnie stosowane w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Możliwość szerokiego modyfikowania ich parametrów oraz dobre własności ścierne sprawiły, że ściernicami tego typu można obrabiać większość obecnie stosowanych materiałów.

Dzielimy je dwojako, pod kątem kształu bądź pod kątem składu:

95A – Elektrokorund  zwykły (brązowy)
Stosowany do przecinania i zgrubnego szlifowania niskostopowych stali, stali nierdzewnych, żeliwa, szczególnie przy dużych naddatkach zbieranego materiału.

97A – Elektrokorund półszlachetny (szary)
Stosowany jest do szlifowania precyzyjnego i do szlifowania narzędzi.

99A – Elektrokorund szlachetny (biały)
Stosowany do szlifowania precyzyjnego, np.: szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie cylindryczne, ostrzenie narzędzi skrawających.

CrA – Elektrokorund chromowy (różowy)
Stosowany do precyzyjnego szlifowania stali wysokostopowych, do ostrzenia narzędzi skrawających.

M – Monokorund (szary)
Szczególnie nadaje się do szlifowania profili złożonych.

ZrA – Elektrokorund cyrkonowy
Stosowany do wysokowydajnego szlifowania żeliwa, do szlifowania półfabrykatów stalowych z dużymi naciskami. Węglik krzemu (nazywany też karborundem) – SiC. Drugi, po diamencie pod względem twardości.

99C – Węglik krzemu zielony
Stosowany do szlifowania węglików spiekanych, ceramiki, kamieni, do ostrzenia narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych.

98C- Węglik krzemu czarny
Stosowany podobnie jak 99C do szlifowania węglików spiekanych, materiałów ceramicznych, betonu, kamienia, do zgrubnego szlifowania odlewów z twardego i kruchego żeliwa białego oraz do przecinania betonu, kamienia, żeliwa białego.