Ściernice ceramiczne borazonowe do szlifowania twardych stali

Charakterystyka ściernic

Ściernice z  borazonu (regularnego azotku boru) o spoiwie ceramicznym. Są to wysokowydajne ściernice do obróbki wymagającej dużych dokładności i wysokich klas gładkości powierzchni. Regularny borazon może tym samym przyczynić się do istotnego obniżenia kosztów w produkcji. Narzędzia z ziarnem ściernym w formie regularnego borazonu są dzięki swojej jednolitej powłoce ściernej bardzo trwałe, skracają czas obróbki i poprawiają jakość powierzchni obrobionego materiału. Należy je dobrze obciągnąć, najlepsze efekty daje praca z niewielkim naciskiem na obrabianą powierzchnię. Ściernice borazonowe o spoiwie ceramicznym w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi wykazują się znaczącą przewagą w procesach wysokowydajnego szlifowania. Własności fizyczne borazonu (twardość, odporność na ścieranie i wysoką temperaturę) w połączeniu z cechami spoiwa ceramicznego (twardość, kruchość, porowata struktura narzędzia) pozwalają efektywniej skrawać materiał obrabiany oraz uzyskać wysoką jakość obróbki szlifierskiej.

Borazonowe narzędzia ścierne przeznaczone są do obróbki:

  • stali szybkotnących (HSS);
  • stali narzędziowych;
  • stali do nawęglania;
  • stali łożyskowych;
  • stali nierdzewnych i wysokostopowych o twardości co najmniej 55HRC.

Ściernice diamentowe trzpieniowe o spoiwie ceramicznym są przeznaczone do bardzo wydajnej obróbki ceramiki, szkła, węglików, tlenków, azotków, diamentu, tworzyw sztucznych oraz gumy. Diamentowy materiał ścierny jest nadzwyczaj twardy i bardzo wydajny. Ściernice te umożliwią Państwu pracę w optymalnych warunkach oraz szybszą, lepszą i tańszą produkcję. Dzięki temu nasze ściernice trzpieniowe diamentowe tworzą całość i cechują się: krótszym okresem szlifowania, znacznym zwiększeniem żywotności narzędzia, zmniejszeniem kosztów narzędzi i oprzyrządowania, poprawą jakości powierzchni obrobionego materiału.