Obciągacze diamentowe

Charakterystyka obciągaczy

Obciągacze diamentowe znajdują zastosowanie w procesach profilowania i ostrzenia ściernic z elektrokorundu i węglika krzemu o spoiwie ceramicznym. Obciągacze diamentowe wieloziarniste agregatowe mogą być również używane przy obciąganiu ściernic z materiałów supertwardych (diament, borazon).

Stosowane są do obciągania ściernic, w celu wyeliminowania błędów kołowości ściernicy jej bicia promieniowego i osiowego, lub usunięcia zanieczyszczonej i stępionej warstwy roboczej. W chwili obecnej obciągacze diamentowe są najczęściej stosowanym narzędziem do obciągania ściernic ceramicznych.

Rozróżniamy następujące rodzaje obciągaczy diamentowych:

  • ziarniste nieszlifowane
  • wieloziarniste warstwowe układane
  • agregatowe
  • wieloziarniste pyłowe
  • płytkowe
  • krążkowe
  • jednoziarniste szlifowane